Sportskor

Konsumenter har rätt att få information om vissa farliga ämnen finns i varor i handeln. Åre kommuns miljöavdelning kommer därför under våren och sommaren att kontrollera om reglerna följs.

Tillsynen kommer att ske i exempelvis sport-, leksaks och inredningsbutiker och är en del av ett nationellt projekt som Kemikalieinspektionen samordnar.

Under inspektionerna kommer följande att kontrolleras:

  • Att märkning på biocidbehandlade varor är korrekt
  • Att det verksamma ämnet i biocidbehandlade varor är tillåtet
  • Butikens arbete gällande biocidbehandlade varor
  • Varors innehåll av särskilt farliga ämnen
  • Butikens arbete gällande särskilt farliga ämnen i varor och rutiner för information till kunder

Miljöavdelningen kommer att kontakta butikerna för att boka inspektionsbesök. Vid inspektionen är det bra att butikschef och/eller personen som är ansvarig för inköp närvarar. 

Mer information

Du hittar mer information på den här sidan