Bild på sopkärl

När det är snö och kallt behöver man tänka lite extra på hur man hanterar sina sopor.

När det är kallt kan soppåsarna lätt frysa fast i sopkärlet. Att påsarna fryser fast beror ofta på att soppåsen är varm och lite fuktig när den läggs i ett kallt kärl. När påsarna har frusit fast i kärlet försvåras tömningen och det kan bli sopor kvar i kärlet.

Några tips för att minska problemet med fastfrusna soppåsar:

  • Låt blött matavfall rinna av i slasken innan det läggs i soppåsen.
  • Ställ ut soppåsen och låt den kallna eller frysa till lite innan den läggs i kärlet. Sätt gärna en hink över för att inte locka fåglar.
  • Skaka regelbundet på kärlet och peta loss eventuellt fastfrusna påsar.
  • Se till att kärlet är väl rengjort och torrt innan det fryser på.

Skotta runt sopkärlet

För att underlätta tömningen av sopkärlet uppmuntras invånarna i Åre kommun att skotta ordentligt runt sopkärlet och dra av snön som ligger på sopkärlets lock. Då minskar också risken att kärlet ramlar efter att det har blivit tömt.