Bild från ett restaurangkök

Den 1 januari 2019 ändras livsmedelslagen och det införs sanktionsavgifter för vissa överträdelser av livsmedelslagstiftningen.

Livsmedelsverket har nu tagit fram en vägledning för kontrollmyndigheterna om hur reglerna som sanktionsavgifter bör tillämpas.

Vägledning for sanktionsavgift enligt livsmedelslagen