Bild: Planta

Från 1 januari 2019 kommer våra återvinningscentraler endast att ta emot genomskinliga säckar. Det gör vi för att minska andelen felsorterat avfall och skapa en bättre arbetsmiljö för vår personal.

Våra återvinningscentraler är välbesökta platser och varje vecka tar vi emot stora mängder avfall. Mycket avfall levereras i färgade säckar vilket ställer till problem. Merparten av avfallet är rätt sorterat men tyvärr händer det att vi hittar exempelvis elavfall, mediciner, färgburkar och oljefilter där det inte hör hemma.

Därför ska det avfall som lämnas vara packat i genomskinliga sopsäckar. Det ger personalen möjlighet att se vad som finns i säckarna vilket gör att vi kan förebygga att avfall hamnar fel.

Du som besöker oss och har lagt ditt avfall i färgade säckar får från och med 1 januari öppna säcken och sortera på plats.