Bild: Pappersförpackningar

Sverige är bland de bästa länderna i världen på att återvinna kartong och wellpapp. Var tredje pappersförpackning i våra livsmedelsbutiker är tillverkad av återvunnet material.

Förpackningar av papper lämnar du in på återvinningsstationerna (ÅVS). Till exempel:

  • mjölk- och juiceförpackningar
  • mjöl- och müslipåsar
  • pastakartonger
  • toapappersrullar
  • vadderade kuvert
  • presentpapper

Återvunna förpackningarna transporteras sedan till ett pappersbruk som återvinner dem till nya pappersförpackningar. Massa- och papperstillverkningen för återvunna pappersförpackningar kräver mindre energi än nyproduktion. Jämfört med nyproduktion går endast en tredjedel av energin åt.

Alla förpackningar som återvinns i Sverige motsvarar drygt en miljon träd, det är miljömässigt lönsamt och en vinst för oss alla.