Åre kommun förvaltar ett fyrtiotal olika donationsstiftelser. Stiftelserna har olika ändamål, som till exempel hjälp till behövande, stöd och uppmuntran till jordbrukare, belöning och uppmuntran till elever med flera.

Som huvudprincip gäller att man ska vara bosatt i Åre kommun för att komma ifråga för utdelning. När du söker medel ur någon fond, observera särskilt ändamål och geografiskt område, de flesta fonderna är knutna till någon kommundel det vill säga de gamla kommunerna/socknarna. Fonderna hanteras  av en gemensam fondkommitté som är vald av kommunfullmäktige.

Vill du söka medel ur någon av stiftelserna skall du lämna in en ansökan med följande uppgifter enligt blanketten.

pdf Ansökan till donationsstiftelser (144 KB)

Ansökan

Skicka din ansökan till:
Åre kommun | (namnet på stiftelsen) | Box 201 | 837 22 Järpen

Vi behöver din ansökan senast 15 oktober.

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår kundtjänst, 0647-161 00.

Förteckning över fonder