Bild på en checklista

Inom kort kanske du får en enkät från Statistiska centralbyrån (SCB) som handlar om vad du tycker om Åre kommun och om våra verksamheter. Enkäten skickas ut till 800 slumpmässigt utvalda invånare i Åre kommun i åldern 18–84 år.

För att bilden ska bli rättvisande är det viktigt att så många som möjligt tar sig tid att svara. Det går att svara på medborgarundersökningen antingen med hjälp av pappersenkäten som skickas hem, eller genom att logga in och svara via internet. 

SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som SCB genomför årligen, på uppdrag av Sveriges kommuner. Senast Åre kommun deltog var 2016. I år medverkar 111 kommuner i undersökningen, vilket ger goda möjligheter till jämförelser mellan kommunerna.