Bild från Duveds skola

Inför det kommande läsåret har en modul med tre klassrum placerats vid Duved skola för att möta det ökade elevantalet under 2018/2019.

– Till hösten har vi flera stora barnkullar på skolan vilket gör att vi måste hitta en tillfällig lösning för att ge plats åt alla elever, säger Lottie Corrias-Näslund, chef för barn- och utbildningskontoret I Åre kommun.

Observera att den nya modulen är en tillfällig lösning och att den inte har något att göra med skolans planerade ut- och ombyggnation.

Mer information


Mer information om ut- och ombyggnationen av Duveds skola håller på att sammanställas och kommer att publiceras här på are.se och på vår Facebooksida inom kort.