Har du en projektidé som kan utveckla bygden där du bor eller verkar? Då kan du söka stöd från Leader Sjö, Skog och Fjäll för att förverkliga den. Leadermetoden bygger på samarbete mellan olika aktörer i samhället och på lokala initiativ, och är en del av EU:s utvecklingsarbete.
Leaderkontoret hjälper dig gärna vidare med din idé!
Läs mer om oss och hur du kan ansöka på www.sjoskogfjall.se.