Välkommen till Mötesplatsen, Norravägen 28 i Järpen tisdagen 17/4 klockan 16.00.
Vi kommer att diskutera demokrati och rösträtt.
Vad är en demokrati?
Varför är det viktigt att rösta?
Vad kan du och jag påverka?
Vad har du och jag rätt till?
 
Människans rätt att påverka.