Hälsa på lika villkor

Det är exempel på frågor som ställs i enkäten ”Hälsa på lika villkor”. Är du en av dem som fått det blå kuvertet i din brevlåda? Svara och var med och påverka satsningar på god och jämlik hälsa för alla i Jämtland Härjedalen.

Läs mer om Hälsa på lika villkor