För att underlätta för förstudier, ökat samarbete och möjligheter för företag och föreningar att jobba med erbjuder vi en enklare ansökan med snabbare beslut och utbetalning.

Du kan söka max 25 000 kronor inklusive moms för aktiviteter som leder till ökat samarbete, nya sätt att lösa gamla problem, kompetenshöjning och ett innovativt entreprenörskap. Stödet kan sökas av två parter i samverkan, till exempel en förening och ett företag i hela Åre kommun.

Läs mer här.