Anja Skålén som arbetar på vår inflyttarservice representerade Åre kommun 6 -7 mars i Bryssel på 4th meeting of the European Migration Forum.

Forumet organiserades av European Commission och European Economic and Social Committeeden. Målet med forumet var att möjliggöra utbyte mellan 120 samhällsorganisationer och myndigheter från hela EU och dess grannländer för att diskutera utmaningar och samla goda exempel när det gäller att underlätta för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden.

Särskilt fokus hade man på samarbete mellan intressenter för att säkerställa bättre integrering på arbetsmarknaden, goda exempel på lokal nivå, validering och utbildning av nyanländas kompetenser, matchning av nyanländas kompetens mot arbetsmarknadens behov, främjande av regelbunden anställning och anständigt arbete, diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen, främja entreprenörskap och stödja social ekonomi.