Det nya reningsverket som planeras i Storvallen för att förbättra och förstärka avloppshanteringen i området Storlien och Storvallen beviljades tillstånd i början av 2017.

Detta tillstånd blev överklagat till mark- och miljödomstolen. Domen i ärendet fastställdes 2017-12-18 och säger att tillståndet står sig i sin helhet. Nu har domen överklagats och kommer att hanteras av mark- och miljööverdomstolen om fallet ges prövningsrätt.