Genom Rädda Barnen och SISU Idrottsutbildarna inbjuds din idrottsförening att på ett enkelt och inspirerande sätt ta fram en handlingsplan mot mobbning, kränkningar och diskriminering.

Syftet är att skapa beredskap och rutiner för att förebygga, upptäcka och hantera diskriminering och kränkningar. Resultatet av arbetet kommer att bli ett levande dokument som innehåller såväl ett förebyggande arbete som konkreta åtgärder om hur ni ska agera om något händer.

Alla idrottsföreningar i Åre kommun bjuds in!

Inbjudan