Berätta för oss hur du tycker det är i ditt närområde. Vad kan polisen eller kommunen hjälpa till med för att öka tryggheten och minska brottsligheten? Vi vill veta vad du tycker.

Fyll i enkäten (12 frågor).