Köldmedia

Årsrapportering av köldmedia

Om det under någon del av ett kalenderår finns minst 10 kilogram köldmedier i utrustning som omfattar läckagekontroll (mer än 3 kilogram köldmedia och mer än 5 ton CO2e) skall en årsrapport vara inkommen till miljöavdelningen senast den 31 mars året efter.

Vi vill även påminna om att från och med den 1 januari 2017 gäller den nya förordningen om fluorerade växthusgaser (SFS 2016:1128), med vissa övergångsbestämmelser 2017-07-01.

 

Köldmedia finns i bland annat kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringsanläggningar. För att minska utsläpp som bidrar till klimatförändringar samt för att skydda människors hälsa och miljön finns det lagar och regler som styr hanteringen av köldmedia.

Denna information riktar sig främst till verksamheter med större köldmedieanläggningar vilka har periodisk läckagekontroll. Verksamheter med sådan utrustning kan vara exempelvis butiker, hotell, restauranger, badhus med mera.

Läs mer om vad som förväntas av dig som operatör.