Detaljplaner

Vill du bygga något på din tomt, ska du köpa eller sälja en fastighet eller har du idéer för ny bebyggelse inom ett markområde?

Då kan det vara bra att ta reda på vilken detaljplan som gäller för din fastighet eller det område du är intresserad av. I detaljplanen får du reda på hur en fastighet eller ett område går att använda och bebygga.

Här finns alla gällande detaljplaner i Åre kommun i en kartfunktion.