Karta Åre torg och Åre parl

Den som fått tillstånd av Åre kommun för att få nyttja offentlig plats betalar en avgift enligt nedanstående tabell som kommunfullmäktige fastställt.

Plats/område

Kr/m² och dag

Hela området

Från dygn 2

Grundavgift för ansökan

Åre Torg

10 kr

10 000 kr

50%

500 kr

Parken i Åre

5 kr

4 000 kr

50%

500 kr

Övriga offentliga platser i Åre by

5 kr

 

50%

500 kr

Övriga offentliga platser i Åre kommun

0-5 kr

 

 

500 kr


Vissa evenemang och aktiviteter behöver inte betala avgift. Dessa evenemang och aktiviteter ska vara icke vinstdrivande och på maximalt 4 timmar.

Exempel är:

  • ideella organisationer, skolklasser i Åre kommun och Åre kommuns egna verksamheter
  • humanitära organisationer, allmänna sammankomster, demonstrationer, tal eller möten som är opinionsbildande, av politisk eller religiös karaktär och sammankomster vid vilka mötesfrihet utövas
  • föredrag, föreläsningar eller tillställningar som är för allmän medborgerlig bildning eller av konstnärlig karaktär

Under rubriken e-tjänst kan du som evenemangsarrangör ansöka om att arrangera ditt evenemang på Åre Torg, Åre.

Offentlig plats är den mark som tillhör alla. Exempel är torg, gator och parker. Offentliga platser i Sverige finns beskrivna i Ordningslagen 1 kap. 2 §.

I vissa fall krävs tillstånd från polisen vid aktiviteter på offentlig plats. Det kan gälla till exempel allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, schaktning/grävning, bullrande verksamhet, affischering, högtalarutsändning, fyrverkeri, sprängning, majbrasor med mera. Ta gärna kontakt med polisen och fråga vad som gäller för ditt evenemang.

Evenemang kan framför allt arrangeras på torg och i parker. Du kan även använda kommunala gator. Då måste du ansöka om en avstängning hos kommunens trafikhandläggare.

Den som fått tillstånd av Åre kommun för att få nyttja offentlig plats betalar en avgift enligt nedanstående tabell som kommunfullmäktige fastställt.

Evenemangsservice ansvarar för samordning av vilka som använder olika platser och när, ger information om ex mark- och arenafrågor, vägavstängningar, tillstånd och andra frågor som kan underlätta för dig som arrangör. Avgiften finansierar en del av evenemangsservicen.