Slamtömning

Tömning av slambrunn för hushåll sker vanligen en gång per år efter turlistan nedan.

För att underlätta arbetet för vår entreprenör är det viktigt att röja vägen fram till och runt brunnen.

Slambilen väger 25 ton och har en massa slangar och reglage på utsidan som kan komma till skada. Det är därför viktigt att hålla vägen i gott skick och fri från ris, kvistar och nerhängande grenar. Det är också viktigt att brunnslocket inte väger mer än 25 kg om det behöver lyftas. Om locket kan skjutas åt sidan och tillbaka utan att lyftas går en vikt på 40 kg bra.

Zon 6 Hallen – kommungränsen (maj)
Zon 1 Mattmar – Mörsil (juni)
Zon 2 Järpbyn och runt Kallsjön (juli)
Zon 5 Arvesund – Hammarnäs – Bydalen (augusti)
Zon 3:2 Storlien – Såå (september)
Zon 3 Såå – Brattland (september/oktober)
Zon 4 Undersåker – Edsåsdalen – Järpen (oktober) 

Tiderna är preliminära och förändringar kan förekomma. Vi skickar ut ett aviseringsbrev ungefär 14 dagar innan tömningen börjar i ditt område.

Mer detaljerad information och taxa hittar du här.