Mikale ANdersson

Det är viktigt att minnas och bevara. Med hjälp av dokumentation kan vi överblicka processer och foton från vardaglig verksamhet blir ett avtryck som speglar tiden.

Mikael är arkivarie i Åre kommun. Hans passion är att skapa struktur och se till att dokumentationen blir så tydlig som möjligt. Som han beskriver det hade man redan på romartiden koll på vikten av detta. En stor drivkraft för Mikael är att svara på frågor och hjälpa medborgarna att hitta vad de söker.

Alla verksamheter inom en kommun ska enligt lag dokumentera information. Det kan handla om protokoll, betyg, skrivelser, utredningar, projekt, personhandlingar, foton med mera. Den viktigaste funktionen ett arkiv fyller är att upprätthålla offentlighetsprincipen samt att svara på frågor. Ett arkiv behövs för att vi inte ska glömma och göra om misstag samt för att upprätthålla en demokratisk kontroll.

När vi arkiverar handlingar används särskilt papper och pennor/skrivare med särskilt bläck som beräknas hålla i över tusen år.

Läs om andra anställda