Maria

Vad gör vi på ekonomiavdelningen egentligen? I Åre kommun är vi 11 medarbetare som arbetar med inköp, redovisning och ekonomstöd åt cheferna. Fem personer arbetar med redovisning och det är den delen som presenteras här. Vi sköter kommunens bokföring och omsättningen är cirka 700 miljoner per år.

Det huvudsakliga arbetet består i att ansvara för kommunens in- och utbetalningar. Varje år hanterar vi ca 20 000 leverantörsfakturor, det vill säga betalning för köpta varor och tjänster från olika företag. Vidare skickar vi ut ca 40 000 kundfakturor till privatpersoner och företag som nyttjar tjänster inom Åre kommun, exempelvis barnomsorg, hemvård eller vatten och avlopp.  Numera både skickar vi och tar emot fakturorna elektroniskt.

Maria har jobbat som ekonomiassistent i Åre kommun under 12 år. Hon är en ordningsmänniska som gillar att få saker att stämma och fungera smidigt. Att ge god service är hennes största drivkraft, både i kontakten med kunder i och utanför verksamheten. Maria trivs jättebra och tycker att det är en rolig och stimulerande arbetsplats. Hon rekommenderar yngre att söka sig till yrket för det är en positiv utmaning.

Vi är cirka 1 000 tillsvidareanställda i Åre kommun med ca 200 olika titlar som alla arbetar för att Åre kommun ska vara en kommun där man vill leva och uppleva.