”Jag tycker att det är jätteroligt att jobba inom socialtjänsten. Det är en verksamhet som måste vara följsam och anpassa sig efter hur samhället ser ut. Jobbet känns meningsfullt och som ett av de viktigaste jobben. Till oss vänder sig de som är mest utsatta i vårt samhälle. Vårt jobb är att se till att en grundläggande trygghetsnivå existerar och att den finns för alla. Det är jätteviktigt.” inleder Sara.

Sara är verksamhetsutvecklare på individ- och familjeomsorgen (IFO) och är den som har överblicken över verksamheten. Hennes jobb är att se till att vi följer lagstiftning, har fungerande rutiner, ger bra service, följer krav från andra parter till exempel socialstyrelsen och IVO (tillsynsmyndighet).

IFO är en service till medborgarna och vi hjälper till med allt från ekonomisk rådgivning och bistånd till att vara yttersta skyddsnät när någon far illa. Här kan du få hjälp om du har ett beroende eller missbruk som du inte kan komma ur. Vi finns även för barn och unga som behöver extra stöd. Det kan till exempel handla om allt från droger till att fara illa i hemmet. Vi hjälper också föräldrar som behöver extra stöttning.

I Saras roll ingår, som ett viktigt och ständigt utvecklingsområde, att du som medborgare ska känna att det är okej att vända dig till IFO. Det handlar om att ge ett bra och respektfullt bemötande samt god service så att du som behöver hjälp går härifrån och känner dig nöjd. Att information är lätt att hitta är en annan viktig del och därför prioriterar vi att ta fram e-tjänster inom detta område.

”Det är härligt att jobba med människor, det är svårt att förutsäga vad som kommer att hända och förutsättningarna ser olika ut för alla. Mycket handlar om att vara bra på att anpassa sig och utgå från varje individ. Det som hjälper en kanske är helt fel för någon annat” avslutar Sara.

Vi är cirka 1 000 tillsvidareanställda i Åre kommun med ca 200 olika titlar som alla arbetar för att Åre kommun ska vara en kommun där man vill leva och uppleva.

Läs om fler