Anna Axelsson

I vår kommun finns det en rehabenhet som består av tre arbetsterapeuter och två sjukgymnaster. Arbetsterapeuterna handleder omvårdnadspersonal inom hemtjänsten och på våra särskilda boenden i ett rehabiliterande förhållningssätt samt bedömer behov av hjälpinsatser utifrån praktisk observation. Att beskriva vad en person faktiskt klarar att utföra själv är minst lika viktigt som att beskriva behovet av stöd.

Anna är en av våra arbetsterapeuter och hon pratar varmt om värdet av att brukarna ska bibehålla sina förmågor så länge som möjligt och att uppmuntra dem till att klara sig själva. Det är viktig att känna att man kan för att inte bli inaktiv. 

”Jag vill ta tillvara på personens inbyggda resurser och förmågor, det är en utmaning. Det gäller att plocka och locka fram det som finns kvar och bygga på det” säger Anna.

En stor del av arbetet består av hjälpmedelsutprovning för att underlätta vardagsaktiviteter och kompensera funktionsnedsättning. Bostadsanpassning är en annan stor del och det handlar om att göra brukarens hem så tillgängligt som möjligt när rullstol eller andra hjälpmedel behövs i vardagen. Arbetsterapeuten gör en bedömning och föreslår åtgärder för att undanröja hinder så att brukaren till exempel kan ta sig till och från toaletten eller ta sig ut och in i bostaden på ett säkert sätt.

Om någon råkat ut för en skada, fått en stroke eller drabbats av annan sjukdom ser arbetsterapeuterna till att träna färdigheter i den nya situationen. Det kan handla om att bibehålla eller förbättra förmåga i vardagsaktiviteter som att klara att klä sig, ta sig fram i bostaden eller att äta själv.

”Det är ett omväxlande jobb där jag träffar många personligheter med olika typer av funktionshinder. Det är viktigt att se alla och förstå varje individs situation” avslutar Anna.

Vi är cirka 1 000 tillsvidareanställda i Åre kommun med ca 200 olika titlar som alla arbetar för att Åre kommun ska vara en kommun där man vill leva och uppleva.