Viktor Henriksson

En IT-avdelning axlar den otacksamma rollen att märkas mest när saker inte fungerar. Med tanke på att det finns ungefär 1000 datorer bland alla anställda i Åre kommun är det beundransvärt hur IT-avdelningen faktiskt får det att fungera. Varje dag. Avdelningen sköter beställningar av datorer och annan hårdvara, installationer och uppdateringar av programvaror och system, servrar, telefoni och support på allt detta. Förutom det står de för långsiktig planering och utveckling av infrastruktur och nätverk vilket ter sig obegripligt för den vanlige användaren men som vi alla nyttjar utan att förstå. Vi förväntar oss helt enkelt att det bara ska finnas där.

Viktor är IT-tekniker på Åre kommun och en av dem som får det att fungera, både på kort och lång sikt. Det senaste halvåret har han arbetet med projektet e-hälsa som i första hand riktar sig mot hemvården. Det handlar om att personalen ska få verktyg för att till exempel kunna jobba i de system de använder var de än befinner sig och inte behöva anteckna för hand när de är ute bland brukare för att sedan föra in anteckningarna i systemet.

”Det mest intressanta med mitt jobb är att skapa förutsättningar för snabb kommunikation och bygga framtidens nät, en utveckling som bara måste finnas för att andras dagliga arbete ska flyta.” Viktor förklarar också att det ytterst inte bara handlar om de tekniska lösningarna utan att få folk att förstå och lära sig, att vara pedagogisk. ”När jag sitter i supporten är det viktigt att ta sig tid att förklara hur felet uppstod så att användaren kan lära sig och nästa gång kanske förstå och lösa mindre problem på egen hand. Det känns bra att göra nytta, att se till att saker fungerar.”

IT-avdelningen har tre möten i veckan där de går igenom aktuella projekt så att alla på avdelningen är uppdaterade på vad som händer, håller koll och prioritera om när det behövs. Just nu pågår ett övergripande arbete där en lösning för mail och filhantering ska fungera mellan alla enheter, både mobil, läsplattor och datorer och där användarna kan komma åt sina filer var de än befinner sig.

Vi är cirka 1 000 tillsvidareanställda i Åre kommun med ca 200 olika titlar som alla arbetar för att Åre kommun ska vara en kommun där man vill leva och uppleva.

Läs om andra anställda.