Erika Nordin

Kundtjänst är oftast din första kontakt med Åre kommun oavsett om du ringer, mailar eller ska träffa tjänstemän eller politiker. I kundtjänst arbetar tre personer som har bred kunskap om våra olika verksamhetsområden. Eftersom vi arbetar med medborgarna i fokus är målet att lösa enklare ärenden redan i kontakten med kundtjänst. Erika är en av dem som finns där och svarar eller guidar dig rätt.

”Jag tycker om att möta och bemöta våra medborgare, ge svar på frågor, förstå och lösa problem. God kommunikation är viktig och många som ringer är väldigt positiva och trevliga.” säger Erika. ”Jag är stolt över vår kommun, det är en av de vackraste platser som finns.”

Vi får cirka 200 samtal per dag och det kan röra sig om allt från frågor om renhållning till byggärenden och borttappade ungdomskort. I arbetet ingår även att diarieföra ärenden samt att uppdatera are.se. Kundtjänst tar också hand om felanmälningar av vatten och avlopp samt gatubelysning och gör anmälan till driftteknikerna som i sin tur ser till att åtgärda felen.

Det är viktigt att kommunikationen fungerar i alla led och kundtjänst arbetar dagligen med intern dialog med våra olika verksamheter. Om det till exempel uppstår en vattenläcka har kundtjänst kontinuerlig kontakt med teknikerna så att informationen hålls uppdaterad, både internt och för dig som medborgare.

Det är en stor informationsmängd som strömmar både in och ut. Därför arbetar Erika och de andra i kundtjänst med att bygga upp processer för ärendehanteringen. Det kan handla om att förbättra gången vi har när ärenden kommer in samt att ta fram tydliga arbetsinstruktioner för olika ärenden. Vi vill hela tiden utveckla vår service. Det ska kännas naturligt och enkelt att kontakta oss.

Vi är cirka 1 000 tillsvidareanställda i Åre kommun med ca 200 olika titlar som alla arbetar för att Åre kommun ska vara en kommun där man vill leva och uppleva.

Läs om andra anställda.