Patrik Grönlund

Det är viktigt att det är rent och snyggt på Åre torg både under lågsäsong och när turisterna börjar komma. Att skolor och andra kommunala byggnader hålls i skick och är välmålade. Att pensionärer som inte själva klarar av att klippa sina gräsmattor och skotta snö får hjälp. Att de som bor på särskilt boenden dagligen får sina matlådor.

Bakom dessa tjänster finns Patrik och hans cirka 30 kollegor på arbetsmarknadsenheten. De ser till att allt fungerar. Varje morgon klockan 07 går de igenom och fördelar dagens uppgifter. De har även hand om bland annat röjning av kommunens mark och vattendrag, intern posthantering, återvinningscentralerna, snickerijobb, byte av trafikskyltar och flyttservice för pensionärer.

Kommunhusets tegelbyggnad har under sommaren tömts på folk och möbler på grund av sanering,  Patrik har varit inblandad både i flytt och i målning.

”Vi fick mycket uppskattning vid flytten. Men mest av allt tycker jag om att måla, jag känner ett stort ansvar för att det ska bli bra” berättar Patrik, som just nu jobbar med målning både inomhus och utomhus på Duveds skola. Han har tidigare påbörjat utbildning inom måleri och funderar på att ta upp den igen.

När snön kommer är en av de största uppgifterna att skotta åt pensionärer. Arbetsmarknadsenheten får en lista på alla som har beställt skottning. Det kan vara upp till 30 ställen på en dag och de åker ut i två lag med 3-4 personer i varje. Oftast handlar det om att skotta för hand men på större fastigheter och ytor används fyrhjuling.

Vid dagens slut träffas alla på arbetsmarknadsenheten, oavsett arbetsuppgifter, och sammanställer hur det har gått. En bra avrundning på dagen.

Vi är cirka 1 000 tillsvidareanställda i Åre kommun med ca 200 olika titlar som alla arbetar för att Åre kommun ska vara en kommun där man vill leva och uppleva.