Fredrik

Fredrik är enhetschef på hemtjänsten och Åre kommuns särskilda boende i Hallen. På särskilt boende bor äldre i servicelägenheter eller gruppboende. De får hjälp av hemtjänsten med vissa delar av vardagen och för de som behöver mycket omsorg finns personal tillgänglig dygnet runt. Personalen består av cirka 30 undersköterskor och vårdbiträden.

”Jag har stor respekt för våra brukare. Man ska komma ihåg att vi lever i den välfärd de har skapat. Det är skönt att kunna påverka till det bättre för dem, att få vara med och göra någonting viktigt” säger Fredrik.

Hemtjänsten är en stor del av verksamheten. Många vill bo hemma så långt det är möjligt och vi har blivit bättre på att möta brukarnas behov i hemmet. Brukarna ansöker om hemtjänst via en biståndshandläggaren. Sedan avgörs vilka tjänster det finns behov av i samråd med brukaren/anhörig. Det kan handla om allt från personlig hygien, städning, handling, matlagning till att följa med på promenader och andra aktiviteter.

Varje brukare får en kontaktperson inom hemtjänsten. Vid en första träff tar vi tillsammans med brukaren fram en genomförandeplan. Den beskriver till exempel vilka tider som passar brukaren, om han/hon vill ha hjälp med matlagning och disk, vilka dagar det passar att gå ut och gå och mycket mer.

De senaste åren har vi lagt mycket kraft på att bli mer kund- och individanpassade. Det är viktigt att i den mån det går rätta struktur och schema efter brukarna istället för att förvänta sig att de skall anpassa sig till vår verksamhet. Det kan till exempel handla om att ta hänsyn till olikheter som att en del vill ha kontakt med ett fåtal i personalen medan andra känner sig bekväma med att ha kontakt med fler.

”Det finns inget egenvärde i att vara chef. Min prestation mäts i vilken kvalitet vi levererar med den budget vi har. Mitt jobb är att ge mina anställda förutsättningar att göra vad de är bra på och få möjlighet att utvecklas.” avslutar Fredrik.

Vi är cirka 1 000 tillsvidareanställda i Åre kommun med ca 200 olika titlar som alla arbetar för att Åre kommun ska vara en kommun där man vill leva och uppleva.