Anna Hammarberg

Anna arbetar som säkerhetssamordnare och deltidsbrandman. Att vara säkerhetssamordnare innebär att arbeta med krisberedskap och säkerhet, att analysera risker och förebygga. Om någon situation skulle uppstå är det Anna som ser till att det finns planer för att minimera konsekvenserna av det inträffade.

”Jag tilltalas av tanken på ett arbete som faktiskt handlar om att rädda liv. Genom jobbet kan jag förebygga olyckor och händelser, förbereda människor hur de ska agera. Något som gör skillnad.” förklarar Anna.

Risker kan vara allt möjligt, från ras och jordskred, bussolyckor, storm och längre el/teleavbrott till hotfulla situationer på en arbetsplats. En kommun har många samhällsviktiga funktioner som bara måste flyta på dagligen, till exempel skola och vård.

Annas roll är att få de anställda att reflektera över hur verksamheten fungerar och att känna sig förberedda den dag den inte fungerar. Hur länge dröjer det till exempel innan vi får stora problem om en skola eller ett äldreboende blir av med el eller vatten? Vad gör vi om ett barn försvinner från en förskola? Verksamhetens personal är en otroligt viktig resurs. Trygghet skapas genom enkla och tydliga rutiner och framförallt övning och utbildning så att alla vågar och vet vad de ska göra om ett nödläge uppstår. Det kan rädda liv och minimera konsekvenser vid olyckor.

MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, sätter riktlinjer för hur säkerhetssamordnarna jobbar. Länsstyrelsen fungerar som en tillsynsmyndighet och kontrollerar att kraven efterföljs. Kommunerna i länet ingår i nätverket SÄKSAM, säkerhetssamordnare i Jämtland, där säkerhetssamordnare träffas för att samarbeta och utbyta erfarenheter.

Vi är cirka 1 000 tillsvidareanställda i Åre kommun med ca 200 olika titlar som alla arbetar för att Åre kommun ska vara en kommun där man vill leva och uppleva.